Aanvraag deskundigenoordeel voor zieke werknemer in ontbindingsprocedure is gratis

Nieuws

Ronald Muurlink
28 september 2015
Arbeidsrecht


Met ingang van 1 juli 2015 is het Ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Als een werkgever de dienstbetrekking met een werknemer wil beëindigen, omdat de werknemer zijn verplichtingen bij ziekte niet nakomt of vanwege veelvuldig ziekteverzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, dan dient hij zich te wenden tot de kantonrechter. Het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet zijn voorzien van een deskundigenoordeel van het UWV. Als een dergelijk deskundigenoordeel niet bij het verzoekschrift is gevoegd, dan is de kantonrechter verplicht om het verzoek van de werkgever af te wijzen (artikel 7:761b lid 4 en 5 Burgerlijk Wetboek). Het is niet de bedoeling dat deze verplichting tot hogere kosten en/of administratieve lasten voor de werkgever gaat leiden, zodat de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 met ingang van 1 juli 2015 is gewijzigd. In het geval een werkgever na die datum en om de hiervoor genoemde redenen een deskundigenoordeel van het UWV nodig heeft om bij het verzoekschrift te voegen, dan is dit gratis. Dit is terug te vinden in artikel 1a van de hiervoor genoemde beleidsregel. De kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel van het UWV bedragen voor de werkgever normaliter € 400,--. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht in overige gevallen waarin de werkgever een deskundigenoordeel aanvraagt, bijvoorbeeld om een oordeel te verkrijgen of er voldoende re-integratieinspanningen zijn verricht. Dit artikel is geschreven door mr. Ronald Muurlink. Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht.

Knuwer advocaten Alkmaar: Ronald Muurlink, Roel van Velzen.
Knuwer advocaten Den Helder: Marieke Frank.

Bovengenoemde regeling is terug te vinden in Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel.