Is uw verkeersboete te hoog?

Nieuws

Rob Wortelboer
17 november 2015
Strafrecht


Is uw verkeersboete te hoog? Op 30 oktober jl. heeft de kantonrechter te Arnhem geoordeeld dat de Staat 9 euro aan een verkeersovertreder terug moet betalen. Waarom ? De kantonrechter oordeelde dat in de jaren 2008, 2011 en 2012 in Nederland te hoge boeteverhogingen zijn doorgevoerd voor verkeersovertredingen. Gebruikelijk is dat de boetebedragen worden aangepast met een inflatiecorrectie. In 2008, 2011 en in 2012 zijn de boetebedragen echter met een hoger percentage verhoogd dan nodig was om de inflatiecorrectie door te voeren. De reden daarvoor was omdat de Staat meer geld nodig had en om die reden de boetes onevenredig heeft verhoogd. In deze zaak had de man slechts 5 km/uur te hard gereden en toch kreeg hij maar liefst 9 euro van de boete van 32 euro terug. De verhogingen waren dus substantieel! Deze uitspraak past in de lijn van andere uitspraken van rechters waarin zij de rechtsgeldigheid van verkeersboetes aantasten. Een paar jaar geleden heeft een kantonrechter in Amsterdam geoordeeld dat de boete niet verhoogd mag worden met administratiekosten van toen 6 en nu 7 euro. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft echter daarna geoordeeld dat de administratiekosten wel in rekening mogen worden gebracht. Ook in deze nieuwe zaak zitten de rechters niets op één lijn. De kantonrechter in Almelo heeft op 11 november jl. namelijk geoordeeld dat de boetes gewoon betaald moeten worden omdat de motieven die de Staat in 2008, 2011 en 2012 had voor de verhoging van de boetes niet terzake doen. De hogere boetes zijn aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd en geaccordeerd en moeten dus gewoon betaald worden. De conclusie is dus dat er nog geen duidelijke lijn in rechterlijke uitspraken is over de verschuldigdheid van hogere boetes dan de inflatie toelaat en de in rekening gebrachte administratiekosten. Deze uitspraken laten echter wel zien dat het soms kan lonen om tegen een boete te ageren. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. K. Dirlik. Bel 072 – 512 7117 of e-mail dirlik@knuwer.