De jeugdrechtadvocaat

Nicolette Plat
20 oktober 2019
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Afgelopen week las ik een artikel over het opvoeden van kinderen. Dat de perfecte ouder niet bestaat. Over de rooskleurige verwachtingen die je als ouder bij de geboorte van je kind hebt. Dat opvoeden soms makkelijk gaat en dat je er soms professionele hulp bij nodig hebt.

Professionele hulp kan financieel, medisch, opvoedkundig en juridisch van aard zijn. Juridische ondersteuning kan door een jeugdrechtadvocaat worden gegeven. Bijvoorbeeld als een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk wordt geacht, zoals een ondertoezichtstelling, machtiging uithuisplaatsing of een machtiging gesloten jeugdhulp.

Een kinderbeschermingsmaatregel kan veel emoties bij ouders en de jongere teweeg brengen. Als jeugdrechtadvocaat sta je de ouders of de jongere bij in deze hectische periode van hun leven, kijk je kritisch mee of er door de gemeenten en/of (hulpverlenende) instanties binnen de kaders van de wet wordt gehandeld en heb je regelmatig overleg met andere betrokken deskundigen. Samenwerking met alle partijen is daarbij onontbeerlijk, maar dit betekent niet dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn.

Komt het aan op een gerechtelijke procedure dan verwoord je als jeugdrechtadvocaat het (juridische) standpunt van de ouders of de jongere. Ook als dit afwijkt van de visie van de andere professionals. Het is uiteindelijk aan de kinderrechter om de verschillende meningen te wegen en uitspraak te doen.

Meer weten over de werkzaamheden van een jeugdrechtadvocaat of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vooral contact op met ons kantoor.

Dit artikel is geschreven door Nicolette Plat, familie- en jeugdrechtadvocaat. Zij is bereikbaar op 0223 - 239 016 of plat@knuwer.nl.