Indexering alimentatiebedragen 2019

Eveline Martina-Dirks
06 november 2018
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van de wet. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen, maar ook door Knuwer advocaten. Een indexering kan door partijen zijn uitgesloten in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Heeft u dit niet gedaan? Let er dan op dat de alimentatiebedragen per 1 januari 2019 met 2% moeten worden verhoogd!

Heeft u problemen met het (blijven) voldoen of ontvangen van uw alimentatie? En wilt u een (her)berekening van de alimentatieverplichtingen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten Knuwer advocaten Alkmaar op telefoonnummer: 072-512 7117 Knuwer advocaten Den Helder op telefoonnummer: 0223-660 114.