Geldt de klachtplicht ook bij helemaal niet presteren ?

Harm van Lingen
05 november 2021
Aansprakelijkheidsrecht

Geldt de klachtplicht ook bij helemaal niet presteren ?

Een belangrijke regel in het recht is dat, als iemand niet goed presteert conform wat hij op grond van een contractuele afspraak zou moeten doen, er dan tijdig geklaagd moet worden dat hij ondeugdelijk presteert. Dat is de zogenaamde klachtplicht. In artikel 6:89 BW staat:
 

De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.
 

Stel dat de garage uw auto repareert, maar de garage doet dat niet goed, dan moet je redelijk vlot nadat de auto is opgehaald en je het gebrek ontdekt, daarover aan de bel trekken bij de garage. Als je daar te lang mee wacht, kan je later niet alsnog aankomen met een klacht, claim of ingebrekestelling. Met andere woorden: een eventuele claim gaat dan verloren. Maar wat als er helemaal niet gepresteerd wordt door de ander; geldt dan ook de regel dat je dan tijdig moet klagen (over het niet presteren)?
 

De Hoge Raad heeft op 15 oktober 2021 geoordeeld over een dergelijke situatie. Een advocaat had een zaak in behandeling genomen voor een cliënt waarbij er een schadeclaim tegen een gemeente ingediend zou moeten gaan worden. In januari 2007 heeft de advocaat nog een brief gestuurd waarin hij aangaf bepaalde onderzoekacties te zullen gaan ondernemen in het kader van die claim. Vervolgens gebeurde er helemaal niets meer. De cliënt van die advocaat is uiteindelijk naar een andere advocaat gegaan; maar dat doet hij pas in maart 2011; 4 jaar na de laatste actie van de advocaat.  
 

Met zijn nieuwe advocaat stelde hij zijn oude advocaat aansprakelijk voor het laten verlopen van een verjaringstermijn van de claim tegen de gemeente en stelt zich op het standpunt dat de advocaat zijn werk niet (goed) gedaan heeft en stelt hem aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan.
 

De aansprakelijk gestelde advocaat komt nu wel in actie en voert als verweer dat er door de cliënt niet tijdig is geklaagd en dat daardoor de aanspraken zijn vervallen.
 

De rechtbank geeft de cliënt, die door de advocaat in de kou was laten staan, gelijk en wijst de claim toe. Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch geeft echter de advocaat gelijk en zegt dat er niet tijdig geklaagd is door de cliënt en dat dus, gezien artikel 6: 89 BW, zijn aanspraken zijn vervallen.
 

Hoewel dit natuurlijk een erg bot en onredelijk standpunt is, lijkt het, gezien de formulering van artikel 6: 89 BW, juridisch gezien, niet zo onlogisch.
 

Toch gaat dat argument niet op, aldus de Hoge Raad. Die regel van artikel 6:89 BW ziet namelijk op een ondeugdelijk presteren en niet op het helemaal niet presteren. De Hoge Raad ECLI:NL:HR:2021:1536, Hoge Raad, 20/03288 (rechtspraak.nl) zegt:
 

Op een dergelijk nalaten om een overeengekomen prestatie te verrichten, is art. 6:89 BW niet van toepassing. Deze bepaling strekt immers ertoe de schuldenaar die een prestatie heeft verricht te beschermen omdat hij erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en dat de schuldeiser, indien dit niet het geval blijkt te zijn, dit eveneens met spoed aan de schuldenaar meedeelt.


Het is eigenlijk een kwestie van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. Immers, de advocaat deed zelf niets en als de cliënt dan jaren later pas komt met een claim omdat er door dat niets doen schade is ontstaan, zegt de advocaat, die zelf niets deed, dat de cliënt maar eerder iets had moeten doen en dat, doordat de cliënt niet aan de bel heeft getrokken, nu niet meer mag klagen/claimen. Dat argument gaat dus niet op.  


Hoewel de cliënt er mee weg komt, zou mijn advies aan de cliënt toch zijn om niet 4 jaar te wachten totdat uw advocaat in actie komt; en aan de advocaat om ander werk te gaan doen.

 

Harm van Lingen is advocaat te Alkmaar bij Knuwer advocaten Alkmaar en gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht.  

Tel:        072-2001043

Mail:      harmvanlingen@knuweralkmaar.nl

Website: Knuwer | Harm van Lingen