Wettelijke indexering per 1 januari 2021

Eveline Martina-Dirks
02 november 2020
Familie-, Jeugd- en Erfrecht

In 2021 gaan alle alimentatiebedragen met 3% omhoog.

Elk jaar veranderen in zijn algemeenheid de lonen en daarom veranderen ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie. Dit is in artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Men noemt het daarom ook wel de wettelijke indexering. Het percentage van de aanpassing hangt af van de stijging van de lonen en wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Men kijkt dan naar de salarisontwikkelingen binnen het bedrijfsleven, de overheid en andere sectoren.

Maar weet u dat u ook kan afwijken van deze wettelijke regeling?

Als u samen geen afspraken kan maken en de rechter moet een bedrag aan kinderalimentatie en/of partneralimentatie vaststellen dan zal de wettelijke indexering van rechtswege van kracht zijn. U moet dan zorgen dat u ieder jaar per 1 januari het bedrag aan alimentatie verhoogt met deze indexering.

Als u echter samen afspraken kan maken in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst dan kunt u de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW uitsluiten. In dat geval kunt u er voor kiezen in het geheel niet te indexeren en daarmee een indexering volledig uit te sluiten of om te kiezen voor een ander percentage dan ieder jaar door het CBS wordt berekend. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat de alimentatie jaarlijks stijgt met een percentage gelijk aan het percentage waarmee het bruto inkomen van de alimentatieplichtige stijgt. In veel situaties kan dit een meer passende oplossing zijn dan het volgen van de wettelijke indexering. Zeker in deze onzekere tijden kunnen er goede redenen zijn om dit soort afspraken goed vast te leggen en (wellicht) af te wijken van de meer automatische indexeringen. Kortom, er is maatwerk mogelijk en daar kan ik u goed in adviseren en (zo nodig) begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Eveline Martina-Dirks op telefoonnummer 072-2001042 of per mail dirks@knuwer.nl