Haastige spoed ? Doe het ook dan goed.  

Harm van Lingen
09 maart 2021
Contractenrecht en Incasso

Haastige spoed ? Doe het ook dan goed.  

Niet alleen eten is beperkt houdbaar. Ook als er een hype is moet je snel handelen. Want als de hype over is, is de handel ook over.

Geregeld komt er een hype voorbij, bijvoorbeeld  betreffende bepaald speelgoed. Zo het geval van de aankoop van spinners (een tol met ledverlichting). De handelaar koopt groot in via een importeur / tussenhandelaar die het uit China haalt. Maar de levering loopt vervolgens vertraging op. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld corona; maar  in dit geval kwam het door het ontbreken van het CE-keurmerk en een cyberaanval bij TNT. Door de vertraging wordt de gekochte partij spinners pas 3 maanden later afgeleverd; toen was de hype al weer voorbij. De koper wil daarom van de deal af.

Uit het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 februari 2021 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:360 blijkt dat er in dat geval geen duidelijke fatale (=uiterste) aflevertermijn was afgesproken. De koper stelt nog wel dat bij dit soort handel er impliciet een dergelijke termijn zou gelden; maar dat wordt door het Hof niet overgenomen.

De koper heeft kennelijk ook niet, toen de vertraging ontstond, via een ingebrekestelling alsnog een duidelijke schriftelijke termijn gesteld waarbinnen  alsnog geleverd moest worden. Dat had wel op de weg van de koper gelegen en dat had, juist omdat het om commercieel gezien “beperkt houdbare” spullen ging, ook best een korte termijn mogen zijn. Volgens de koper zou er wel mondeling een termijn gesteld zijn; maar mondeling is volgens de wet en dus ook volgens het gerechtshof onvoldoende; dat moet schriftelijk.  

De koper moest dus ‘gewoon’  afnemen en ruim € 80.000,= betalen.

Dit voorbeeld geeft maar weer eens aan wat er in de praktijk belangrijk is:

  1. zorg voor een duidelijke afspraak over de levertermijn;
  2. spreek ten eerste een termijn af
  3. en maak ten tweede duidelijk of het een fatale termijn  is of dat er, als die niet gehaald wordt, dan nog een ingebrekestelling moet volgen.
  4. Bij twijfel; stuur dan alsnog z.s.m. schriftelijk een ingebrekestelling, om iemand nog een laatste gelegenheid/termijn te geven om alsnog na te komen. Wordt er ook dan niet geleverd, dan kan je van de koop af. 

Haastige spoed ? Doe het, ook dan,  goed!

Harm van Lingen  is advocaat aansprakelijkheids- en  contractenrecht bij Knuwer advocaten Alkmaar. Vragen ?  harmvanlingen@knuweralkmaar.nl of 072-2001043.