Verevening wordt mogelijk conversie

Eveline Martina-Dirks
23 februari 2020
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Als partijen gaan scheiden dan valt de verdeling van het ouderdomspensioen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet is op 1 mei 1995 in werking getreden. Standaardregeling in deze wet is dat het ouderdomspensioen (hierna: pensioen) wordt verevend. Dit wil zeggen dat het pensioen dat door ieder tussen de huwelijksdatum en de scheidingsdatum is opgebouwd 50-50 wordt verdeeld. Een uitbetaling hiervan wordt gedaan door de pensioenuitvoerder van degene die het pensioen heeft opgebouwd aan beide partijen, partijen hoeven over en weer geen betalingen te doen. De uitbetaling start bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het partnerpensioen (nabestaandenpensioen) blijft in stand.

 

Op dit moment is het mogelijk om van de standaardregeling af te wijken. Er is de mogelijkheid om een keuze te maken voor een andere verdeelsleutel; het pensioen niet verdelen of kiezen voor een conversie. Het is de bedoeling dat conversie de standaardregeling wordt in plaats van verevening. Uiteraard zal men in onderling overleg van conversie kunnen afwijken. Conversie houdt in dat ieder een eigen aanspraak krijgt bij de pensioenuitvoerder (van de ander). Het recht op pensioen van de ander wordt omgezet in een eigen recht op pensioen (opgebouwd door de ander). Let wel: het gaat hier om ouderdoms- en partnerpensioen. Met conversie vervalt de separate aanspraak op partnerpensioen. Voordeel van conversie is dat de verbondenheid tussen de ex-partners definitief wordt verbroken. Men krijgt immers een eigen recht en kan deze in overleg met de uitvoerder inrichten zoals hij/zij dat wil. Daarnaast zou bij een verevening het ouderdomspensioen vervallen en ontstaat er aanspraak op partnerpensioen. Bij een conversie heeft een overlijden van de ander geen invloed op de aanspraak.

 

De voordelen van conversie zijn voor de regering de reden geweest om van conversie een standaardregeling te willen maken. Op dit moment wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021.

 

Meer informatie over pensioenverdeling na scheiding? Neem contact op met mr. Eveline Martina-Dirks 072-2001042 of dirks@knuwer.nl.