Wel draagkracht geen kinderalimentatie

Eveline Martina-Dirks
05 april 2020
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Op 14 januari 2020 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (onder nummer ECLI:NL:GHARL:2020:422) een opmerkelijke uitspraak gedaan. In die zaak had de vader wel draagkracht, maar het gerechtshof heeft toch geen kinderalimentatie vastgesteld. Hoe kan dit?

 

Het gaat hier om een man en een vrouw met drie kinderen. Het Syrische gezin heeft zich in 2015 in Nederland gevestigd. In 2019 zijn partijen gescheiden. Tijdens het huwelijk is er sprake van ernstig huiselijk geweld, zo heeft de vrouw door mishandeling van de man een dwarslaesie opgelopen en is zij sindsdien aangewezen op het gebruik van een rolstoel. De man is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. De kinderen wonen bij de vrouw.

 

De vrouw heeft de rechtbank onder andere gevraagd een door de man aan haar te betalen kinderalimentatie vast te stellen. Er speelden meer geschilpunten, maar ik beperk mij in dit artikel tot de kinderalimentatie. De rechtbank stelt de kinderalimentatie op € 50,- per maand. De man is het hier niet mee eens en gaat in beroep. De man staat onder bewind (waarschijnlijk als gevolg van zijn geestelijke toestand). Partijen ontvangen allebei een bijstandsuitkering.

 

Het gerechtshof overweegt als volgt. De man had een deels voorwaardelijke straf en deze is omgezet in een onvoorwaardelijke straf, omdat hij zich niet aan de gestelde voorwaarden hield. De vrouw stelt dat de man (met zijn enkelband om) op zoek is gegaan naar haar en de kinderen en daarmee in strijd heeft gehandeld met het contactverbod. Inmiddels is de man weer vrij. De man heeft gezegd 5 moorden te zullen plegen voor elk kind dat hem is ‘afgenomen’. De vrouw is erg bang voor hem. Er is voor haar door de hulpverlening een veiligheidsplan opgesteld en zij is verhuisd naar een geheime locatie.

 

Het betalen van kinderalimentatie heeft hoge prioriteit. In deze zaak ziet het gerechtshof echter reden om van deze wettelijk plicht af te wijken. De belangen van de kinderen zijn het belangrijkst bij alle te nemen beslissingen. Hier staan de belangen van de kinderen in de weg aan het opleggen van een kinderalimentatie. Het risico dat de gegevens van de vrouw en kinderen daarmee mogelijk bekend worden, weegt voor het gerechtshof zwaarder dan de geringe kinderalimentatie die de man zou kunnen betalen. Het verzoek van de vrouw wordt daarom alsnog afgewezen.

 

Heeft u vragen op het gebied van familierecht? Stel deze gerust aan onze specialist mr. Eveline Martina-Dirks - Knuwer advocaten Alkmaar via 072-2001042 of dirks@knuwer.nl.