Wijziging griffierechten per 1 januari 2020?

Bart Mekkelholt
16 september 2019
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Per 1 januari 2020 gaan de griffierechten voor kleine vorderingen (vorderingen tussen de € 500,00 en € 5.000,00) mogelijk omlaag. Een wetsvoorstel hiertoe is eind juli 2019 in consultatie gegaan.

De bedoeling van minister Dekker (minister voor Rechtsbescherming) is om de hoogte van het griffierecht meer in verhouding te brengen tot de hoogte van de vordering. Met name voor lagere vorderingen is daar op dit moment onvoldoende sprake van. Als je in de huidige situatie als ondernemer een vordering van € 501,00 voorlegt aan de rechter, dan is een bedrag van € 486,00 aan griffierecht verschuldigd. Anders gezegd; het griffierecht is bijna net zo hoog als de vordering zelf. Voor veel ondernemers vormt dit reden om toch maar af te zien van een procedure. Gesteld kan dan ook worden dat de toegang tot de rechter in dit soort gevallen feitelijk wordt belemmerd. In een poging om hier een oplossing voor te vinden is het de bedoeling om de griffierechten voor vorderingen tussen de € 500,00 en € 5.000,00 naar beneden bij te stellen. Dit overigens niet alleen voor ondernemers, maar ook voor particulieren.

Met het verlagen van de griffierechten wil minister Dekker ook tegemoetkomen aan particulieren en ondernemers die een incassoprocedure hebben verloren en door de rechter zijn veroordeeld in de proceskosten van de eisende partij. De proceskosten die aan de eisende partij moeten worden voldaan, bestaan immers voor een groot deel uit het griffierecht wat de eisende partij bij aanvang van de procedure heeft moeten betalen. Door het griffierecht voor de eisende partij te verlagen, verlaagt de minister indirect ook de proceskostenveroordeling die aan de verliezende partij wordt opgelegd.

Geeft het wetsvoorstel dan alleen maar goed nieuws? Dat ook weer niet. Uitgangspunt van de minister is namelijk dat de wijzigingen van het griffierecht budgetneutraal moeten worden uitgevoerd. Tegenover de verlaging van de tarieven voor vorderingen tussen € 500,00 en € 1.500,00 staat een verhoging van het griffierecht voor vorderingen bij de kantonrechter van meer dan € 5.000,00. Met name ook voor grotere vorderingen wordt het griffierecht in eerste aanleg aanzienlijk verhoogd. Nu dient een ondernemer voor een vordering tussen de € 25.000,00 en € 100.000,00 nog € 1.192,00 aan griffierecht te betalen. Als het wetsvoorstel inwerking treedt, dan wordt dit € 2.683,00. Voor vorderingen van meer dan € 100.000,00 wordt het griffierecht zelfs verhoogd van € 4.103,00 naar € 5.428,00. Het griffierecht voor een dergelijke vordering wordt dus met een bedrag van meer dan € 1.300,00 verhoogd.

Voor vorderingen tot € 500,00 vinden er overigens geen wijzigingen plaats.

Dit artikel is geschreven door Bart Mekkelholt, advocaat ondernemingsrecht met als specialicatie het insolventierecht.
Heeft u vragen bel Bart Mekkelholt op 0223-239014 of mail naar mekkelholt@knuwer.nl