Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?

Nieuws

Roel van Velzen
09 februari 2017
Arbeidsrecht


Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid ligt niet alleen politiek onder vuur, ook het Hof Den Bosch twijfelt in haar uitspraak van 2 februari 2017* openlijk aan de houdbaarheid van een belangrijk onderdeel ervan. Hoe zit dat?

AOW-leeftijd

Sinds 1 juli 2015 is het voor werkgevers eenvoudiger geworden om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te houden. Niet alleen is opzegging van hun arbeidsovereenkomst dan zonder ontslagvergunning mogelijk, ook is er volgens artikel 7:673 sub b BW geen transitievergoeding verschuldigd. Vitale ouderen kunnen zo zonder veel risico ook na hun normale pensioendatum in dienst worden gehouden.

Vaan

Deze nieuwe regel is niet zonder kritiek gebleven. Al tijdens de totstandkoming van de wet stelde de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) de minister de vraag of deze bepaling geen discriminatie naar leeftijd opleverde. De minister antwoordde dat dit niet het geval was, aangezien – en nu vat ik het even samen – de uitsluiting van AOW-ers gerechtvaardigd is, omdat zij anders dan hun jongere collega’s terug kunnen vallen op hun pensioenvoorziening, en er dus geen noodzaak bestaat een andere baan te zoeken.

Voorgelegde zaak

In de aan het Hof Den Bosch voorgelegde zaak ging het om een werknemer die op 55 jarige leeftijd een parttime baan had aanvaard bij Dairy Industry B.V., en daaruit op 71 jarige leeftijd was ontslagen. Deze werknemer vorderde een transitievergoeding van € 28.000,-- bruto en stelde zich daarbij op het standpunt dat de door de wet gemaakte uitzondering voor AOW-gerechtigden leeftijdsdiscriminatie oplevert en daarom buiten toepassing moest blijven.

De kantonrechter

Anders dan de kantonrechter, die de vorderingen van de werknemer zonder veel omhaal had afgewezen, kwam het Hof in hoger beroep de werknemer een heel eind tegemoet. In een goed gemotiveerd tussenarrest, waarin overigens en passant ook de regels rondom het vervallen van vakantiedagen nog uitgebreid aan de orde komen, maakt het Hof duidelijk dat het niet direct onder de indruk is van het hiervoor bedoelde antwoord van de minister op de vraag van de VAAN. Het Hof overweegt dat de transitievergoeding niet alleen bedoeld is ter overbrugging naar een andere baan, maar daarnaast ook als doel heeft het inkomensverlies door ontslag op te vangen. Het wijst er vervolgens op de AOW-gerechtigde weliswaar terug kan vallen op zijn AOW en eventuele aanvullende pensioen, maar dat het verlies van zijn baan ook dan tot inkomensverlies zal leiden. Tegen deze achtergrond bezien acht het Hof het twijfelachtig of het rigoureuze uitluiten van alle AOW-gerechtigden van een transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd oplevert.

Het hof

Is dit wetsartikel in strijd met het bepaalde in richtlijn 200/78/EG, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Het Hof realiseert zich dat en gaat dan ook niet over één nacht ijs; het zal de Hoge Raad vragen om zijn licht over deze kwestie te laten schijnen. We moeten nog wel even geduld hebben, maar dan zal onze hoogste rechter zich hierover uitspreken en weten wij of de vlag uit kan bij veel 65 plussers. Wij kijken er reikhalzend naar uit!

Uitspraak

*U kunt deze uitspraak vinden door middel van de volgende link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:345&showbutton=true&keyword=%22wwz%22

Informatie

Dit artikel is geschreven door mr. Roel van Velzen. 
Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht; Advocaten: Knuwer advocaten Alkmaar : Ronald Muurlink, Roel van Velzen.
Knuwer advocaten Den Helder: Marieke Frank.